IslamKita
Home » Tokoh Islam » Abdullah Bin Abbas: Sahabat Rasulullah yang Luas Ilmunya

Abdullah Bin Abbas: Sahabat Rasulullah yang Luas Ilmunya

Abdullah Bin Abbas Radhiyallahu Anhu adalah sahabat dan sepupu nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam. Namanya kerap dipanggil sebagai Ibnu Abbas untuk membedakannya dengan sahabat Rasul lain yang bernama Abdullah. Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki pengetahuan luas.

Riwayat Singkat Abdullah Bin Abbas

Abdullah Bin Abbas adalah sepupu Rasulullah. Ia adalah anak dari Abbas Bin Abdul Muththalib yang tidak lain merupakan paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam. Keturunan dari Abbas adalah yang menjadi golongan khalifah yang dikenal dengan nama Bani Abbasiyah yang pernah menguasai Baghdad. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum Hijrah. Ia bersumpah setia kepada Rasulullah ketika usianya masih sangat muda dan belum mencapai baligh.

abdullah bin abbas
Gambar Sekedar Ilustrasi.

Semasa muda, Ibnu Abbas sangat menyukai ilmu pengetahuan. Dia mengabdikan dirinya untuk memahami, menghafal, dan mempelajari banyak ilmu. Saat dewasa dia menjadi orang yang paling berpengetahuan tentang Tafsir Al Quran dan aturan Sunnah. Banyak orang-orang datang ke Ibnu Abbas untuk mempelajari ajaran agama darinya.

Kisah Ibnu Abbas saat Itikaf

Ibnu Abbas dikenal sebagai guru terpelajar karena memiliki pengetahuan yang luas tentang kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Ada sebuah kisah inspiratif dari Abdullah Bin Abbas saat Itikaf.

Suatu hari Ibnu Abbas sedang itikaf di Masjid Rasulullah. Kemudian datang seorang laki-laki menghampirinya. Ibnu Abbas bertanya, “Hai fulan, aku melihat kamu murung sekali. Apa yang terjadi padamu ?” Kemudian orang itu menjawab “Benar wahai putra dari paman Rasulullah. Saya mempunyai kewajiban kepada seseorang yang harus saya penuhi. Tetapi demi Allah saya belum memenuhinya.”

Ibnu Abbas menawarkan bantuan, “Bolehkah saya menemui orang tersebut untuk menyelesaikan urusanmu dengannya ?” Orang itu menjawab, “Silakan jika Anda berkenan. Tetapi, apakah Anda ingin meninggalkan itikaf untuk menolong saya ?” (Tidak sah untuk meninggalakan masjid saat Itikaf).

Mendengar itu, Ibnu Abbas lalu berkata, “Masih terngiang di telingaku bahwa penghuni kubur ini (yang dimaksud adalah makam Rasulullah yang ada di sisi Masjid Nabawi) bersabda,

“Barangsiapa berjalan memenuhi keperluan dari saudaranya dan menyampaikan keinginannya, pahalanya lebih besar daripada Itikaf di masjid selama 10 tahun. Sedangkan orang yang Itikaf 1 hari untuk mencari ridha Allah, maka akan Allah jadikan penghalang antara dirinya dengan neraka sebanyak 3 parit yang jauhnya lebih jauh daripada Timur ke Barat.”

Kerelaan Abdullah Bin Abbas untuk meninggalkan Itikaf demi membantu sesama muslim menunjukan cintanya kepada sesama umat muslim. Ia rela berkorban untuk memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim.

Abdullah Bin Abbas berkata, “Mengurus keluarga muslim selama sebulan, seminggu, atau selama yang Allah hendaki, lebih berharga bagiku daripada menunaikan haji setelah haji. Hadiah yang diberikan kepada saudara laki-laki atas nama Allah kepada saya lebih berharga daripada satu dirham yang dihabiskan di jalan Allah.”

Sifat Ibnu Abbas

Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu biasa melaksanakan shalat malam, sambil membaca Al Quran dan menangis karena takut kepada Allah. Dia memiliki sifat rendah hati. Meskipun memiliki pengetahuan luas dan kedudukan yang istimewa namun ia tetap memperlakukan sahabat Rasulullah yang lain dengan hormat. Suatu hari, Zayd Bin Thabit ingin menaiki unta, seketika Ibnu Abbas langsung membuat unta tersebut berlutut untuk memudahkan Zayd Bin Thabit menaikinya.

Di lain waktu, pernah Abu Ayub Al Ansari Radhiyallahu Anhu dengannya pergi ke Basrah saat Ibnu Abbas menjadi gubenurnya. Ibnu Abbas membawanya ke rumah dan menjamu semaksimal mungkin.

Keistimewaan Abdullah Bin Abbas

Abdullah Bin Abbas atau Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi Muhammad yang memiliki pengetahuan luas. Umar Radhiyallahu Anhu sangat mencintai Ibn Abbas. Beliau memberinya tempat duduk dekat dengannya saat majelis. Umar juga kerap berkonsultasi tentang berbagai urusan dan mempertimbangkan pendapat meski usia Ibnu Abbas jauh lebih muda.

ibnu abbas

Said Bin Abi Waqqas Radhiyallahu Anhu menyatakan pendapatnya tentang Ibnu Abbas. Ia berkata “Saya belum pernah melihat orang yang memiliki pemahaman lebih masuk akal, lebih berpengetahun, dan lebih sabar daripada Ibnu Abbas. Saya melihat Umar selalu mengundangnya saat menemui kesulitan.”

Aisyah Radhiyallahu Anha juga pernah berkata, “Dari antara mereka yang selamat. Ibnu Abbas memiliki ilmu haji terbaik.”

Nasihat Nabi Muhammad Kepada Ibnu Abbas

Pada suatu ketika, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam pernah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Nasihat ini diriwayatkan pada hadits yang tertulis di kitab Al-Arba’in An-Nawawiyyah. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam kepada Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu Anhu.

“Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Kenalilah Allah tatkala engkau dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenalmu dan mengingatmu tatkala engkau dalam kondisi sulit. Ketahuilah, apa yang terluput darimu tidak akan mungkin engkau dapati. Dan apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin terhindar darimu. Ketahuilah bahwasanya pertolongan datang bersamaan kesabaran. Dan ketahuilah bahwasanya solusi datang bersamaan dengan kesulitan yang dihadapi. Dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

Wafatnya Abdullah Bin Abbas

Ibnu Abbas adalah seorang tokoh Islam yang mengabdikan dirinya kepada ilmu pengetahuan dan ibadah hingga kematian menjemputnya. Ia wafat pada tahun 67 Hijriah. Beliau meninggal dunia ketika meninggalkan Madinah menuju Ta’if. Saat itu ia berusia 70 tahun. Imam Muhammad Bin Al Hanafiyah memimpin shalat jenazah dan menguburkannya di Ta’if. Ia berkata”Hari ini seorang ulama yang mengenal Tuhan dari tengah umat ini telah meninggal dunia.”

Ibnu Abbas adalah tokoh muslim yang sudah meriwayatkan hingga 1660 hadits. Di antara sahabat Rasulullah, Ia adalah salah satu tokoh islam yang paling berpengtahuan dan banyak pendapat hukum yang mengacu kepada penalaran pribadi Abdullah Bin Abbas. Inilah yang membuatnya istimewa dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam lainnya.

Admin IslamKita

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.